[Nadpis]
EmptySlide_1Slide_2Slide_3Slide_4Slide_5Slide_6Slide_7Slide_8Slide_9
Historie

Historie SDH Útěchov

 

Dne 5.prosince 1926 se usneslo jednadvacet útěchovských občanů založit sbor dobrovolných hasičů.

V „Protokolu ustavující valné schůze“ je uvedeno :

„Občanstvo místní obce po dobré úvaze zakládá hasičský sbor na podkladě lásky a pomoci

bližnímu. V důsledku toho svolává 5.12.1926 první slavnostní valnou schůzi, ke které zaslali

pozvánku župě, okrsku, sborům hasičským v okolí a všemu přátelstvu hasičstva“.

Motivem byla vůle a potřeba ochrany zdraví a majetku, ale také vzájemného porozumění a podpory

mezilidských vztahů.

 

Od svého založení jsou hasiči jedinou organizací, která v Útěchově bez přerušení působí.

Ke vzniku sboru nemalou mírou přispěl dar Adamovských strojíren – „stříkací stroj s příslušenstvím“

– v hodnotě 2.500,- Kč. O jeho získání se nemalou mírou přičinili František Müller a František Šoukal,

kteří ve strojírnách pracovali a finanční výpomoc od sborů z Sečkovic, Židenic, Lelekovic a Kr.Pole.

 

Prvními funkcionáři sboru byli zvoleni :

Josef Šoukal                - starosta

František Balabán        - místostarosta

František Filka             - náčelník

Raimond Skoupý         - první podnáčelník

Antonín Bedřich           - druhý podnáčelník

Josef Kolařík               - pokladník

Alois Kučera               - jednatel

Josef Putna                 - zbrojíř

František Šoukal         - vzdělavatel

 

 Sbor-dobrovolnych-hasicu-Historie1

 

 

Odborný výcvik byl zahájen 8.ledna 1927, zúčastnilo se jej 12 bratří a opakoval se 1x za 14 dní.

Sbor byl začleněn do sedmého okrsku, šestnácté hasičské župy.

První veřejnou prověrkou vycvičenosti a akceschopnosti sboru bylo veřejné okrskové cvičení, které se uskutečnilo v Útěchově 12.6.1927, za účasti sborů z Jehnic, Lelekovic, Ořešína, Soběšic, Šebrova

a Vranova.

 

 Sbor-dobrovolnych-hasicu-Historie2

Kulturní a společenská činnost

Od počátku své existence převzal sbor roli iniciátora a realizátora veškerých veřejných a kulturních akcí v Útěchově. Hasiči pořádali plesy, hody, dožínky, zahradní a kytičkové zábavy, humoristické večírky, kabarety, mikulášské a silvestrovské večírky, maškarní plesy, vinobraní, ostatkové večírky, výlety, vzpomínkové oslavy na mistra Jana Husa a prezidenta T.G.Masaryka.

Dochované zápisy rovněž zmiňují pořádání debatních večerů k rozšíření členské základny a k oživení programu činnosti. V roce 1932 byl ustanoven dramatický odbor hasičského sboru a pořízeno jeviště.

Režiséry ochotnického divadelního kroužku se stali bratři Krejčí a Kučera.

Do roku 1939 bylo sehráno několik ochotnických představení.

Sbor organizoval zájezdy na župní akce a slavnosti.

Bohatá společenská a kulturní činnost pokračovala i po druhé světové válce.

K určitému útlumu dochází v šedesátých a sedmdesátých letech, kdy daleko vyšší kulturní vyžití přineslo rozšíření televizního vysílání, které přineslo zábavu až do domu.

 

Sanitární stráž

V roce 1928 založil sbor sanitární výbor, náčelnicí byla jmenována Antonie Koukalová.

V roce 1930 byla u sboru zřízena samaritní stráž (četa). Její členové poskytovali pomoc nemocným a zraněným spoluobčanům, asistovali při cyklistických a motocyklových soutěžích, jejichž trasa vedla Útěchovem.

Sbor-dobrovolnych-hasicu-Historie3

 

Poslední aktualizace:
23.6.2024
© 1999 - 2024  SDH Útěchovwww.hasiciutechov.czinfo@hasiciutechov.czJste 695457 návštěvník.
Tygrik