[Nadpis]
EmptySlide_1Slide_2Slide_3Slide_4Slide_5Slide_6Slide_7Slide_8Slide_9
Současnost

 

V posledním období se útěchovští hasiči věnují celé řadě činností,

s některými z nich vás seznámíme v následujícím krátkém přehledu.

 

Preventivně-výchovná, sportovní a kulturní činnost

V zimních měsících využíváme vhodných klimatických podmínek, které nám umožňují na hřišti vytvořit

a udržovat v provozu kluziště.

Vyvrcholením zimní sezóny bývá dětský maškarní karneval na ledě, který tradičně pořádáme společně s městskou částí.

Vždy v únoru organizujeme „hasičskou zabíjačku“, jedná se o úspěšnou akci, na níž se pravidelně setkávají aktivní členové s členy přispívajícími, představitelé městské části a přátelé hasičů.

Další tradiční akcí, kterou každoročně pomáháme organizovat, je pálení čarodějnic.

Na začátku června pořádáme na hřišti a v jeho okolí oslavu dne dětí.

Poslední prázdninový víkend pomáháme městské části technicky zabezpečovat kulturní akce (hody,koncerty).

První sobotu v září sloužíme jako požární asistenční hlídka na útěchovském countryfestu.

Druhou sobotu v září pořádáme soutěž v požárním útoku pro mladé hasiče „O pohár starosty SDH“.

Ve spolupráci se sportovním klubem Hasiči Brno pořádáme na konci září závod horských kol „Útěchovský dráček“ pro příslušníky složek integrovaného záchranného systému ČR.

V prosinci pořádáme pro útěchovské děti tradiční mikulášskou nadílku a předvánoční setkání mladých hasičů, na kterém hodnotíme uplynulý soutěžní rok.

V průběhu každého roku prezentujeme práci hasičů na oslavách výročí založení hasičských sborů,

na dnech otevřených dveří technického muzea, na hasičské pouti ve Křtinách a na dalších setkáních hasičů.

 

Mladí hasiči

Naše organizace pracuje s kolektivem mládeže, který sdružuje dětí ve věku od pěti do patnácti let.

V průběhu zimy se s dětmi scházíme dvakrát týdně. Jedno setkání probíhá formou sportovní přípravy v tělocvičně ZŠ Vranov, případně na bruslích v Útěchově. Na druhé schůzce mladé hasiče seznamujeme se základními zásadami protipožární prevence a učíme je, jak se mají chovat v případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události. Kromě toho se věnují různým tvořivým rukodělným pracím a společenským hrám.

Od jara do podzimu se děti účastní celostátní soutěže Plamen a pohárových soutěží pořádaných okolními hasičskými sbory. Díky velmi dobrým výsledkům, které děti dosahují na jednotlivých soutěžích, se naše družstva umísťují na předních místech v celoročním hodnocení  soutěží v okrese Brno-město.

Kromě soutěží pro děti připravujeme každý rok několik výletů a vycházek do okolí Útěchova.

Největší akcí pro mladé hasiče bývá týdenní soustředění-letní dětský tábor.

V průběhu týdne účastníci trénují fyzickou kondici, nacvičují jednotlivé disciplíny požárního sportu, ale samozřejmě se věnují i běžné zábavě. Chodí na vycházky, jezdí na výlety na kole, hrají celotáborovou hru, absolvují sportovní olympiádu, maškarní karneval, soutěž „miss a mr. plavky“, výcvik v pádlování na člunu atd.

 

Finanční zabezpečení

Činnost sboru je financována z více zdrojů.

Hlavní část peněz získáváme z dotací, o které každoročně žádáme Magistrát města Brna

a Krajský úřadu JmK.

Část peněz získáváme z členských příspěvků, zbytek sběrem šrotu, vyvážením odpadkových košů v Útěchově a ze sponzorských příspěvků.

 

maškarní karneval

Sbor-dobrovolnych-hasicu-Soucasnost-MK1 

 

Sbor-dobrovolnych-hasicu-Soucasnost-MK2

 

 asistence při pálení čarodějnic

 Sbor-dobrovolnych-hasicu-Soucasnost-PC

 

oslava dne dětí

 Sbor-dobrovolnych-hasicu-Soucasnost-DD1

 Sbor-dobrovolnych-hasicu-Soucasnost-DD2

 

letní tábor

Sbor-dobrovolnych-hasicu-Soucasnost-LT1  Sbor-dobrovolnych-hasicu-Soucasnost-LT2

 

hasiči na Pernštejně

Sbor-dobrovolnych-hasicu-Soucasnost-PE1

Sbor-dobrovolnych-hasicu-Soucasnost-PE2 

 

Útěchovské hody

Sbor-dobrovolnych-hasicu-Soucasnost-UH1 

Sbor-dobrovolnych-hasicu-Soucasnost-UH2 

 

ukázky činnosti hasičů

Sbor-dobrovolnych-hasicu-Soucasnost-UCH1 

Sbor-dobrovolnych-hasicu-Soucasnost-UCH2 

 

asistence při Útěchovském countryfestu

Sbor-dobrovolnych-hasicu-Soucasnost-UC1Sbor-dobrovolnych-hasicu-Soucasnost-UC2 

 

Cyklistický závod „Útěchovský dráček“

Sbor-dobrovolnych-hasicu-Soucasnost-UD1

 

mikulášská nadílka

Sbor-dobrovolnych-hasicu-Soucasnost-MN1

Sbor-dobrovolnych-hasicu-Soucasnost-MN2

 

vyvážení odpadkových košů

Sbor-dobrovolnych-hasicu-Soucasnost-O

 

Poslední aktualizace:
12.6.2024
© 1999 - 2024  SDH Útěchovwww.hasiciutechov.czinfo@hasiciutechov.czJste 685059 návštěvník.
Tygrik