[Nadpis]
EmptySlide_1Slide_2Slide_3Slide_4Slide_5Slide_6Slide_7Slide_8Slide_9
Zařazení

Jednotka SDH (JSDH) je zřízena městskou části Brno-Útěchov,

v rámci plošného pokrytí města Brna je zařazena do kategorie JPO-V,

tj. mezi jednotky s místní působností. 

 

Jednotka sdružuje celkem 17 členů, z tohoto 15 mužů a dvě ženy.

Jedná se o občany starší 18 let, fyzicky a zdravotně způsobilé. 

Čtyři naši členové jsou profesionální hasiči.

 

Jednotka představuje organizovaný systém tvořený odborně  vyškolenými osobami,

požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany.

 

Základním posláním JSDH je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry

a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, které ohrožují život a zdraví obyvatel,

majetek nebo životní prostředí a které vyžadují provedení záchranných, resp. likvidačních prací.

 

Členové JSDH vykonávají činnost v jednotce na základě písemné dohody o členství,

kterou uzavřeli s MČ Útěchov.

Všichni členové jednotky jsou současně členy SDH v Útěchově,

obě složky spolu vzájemně velmi úzce spolupracují,

ale dle současně platné legislativy jsou na sobě zcela nezávislé

a existuje mnoho obcí, ve kterých členové JSDH nejsou členy SDH - občanského sdružení.

 

Odborná příprava členů se uskutečňuje pravidelně, 1x za tři týdny.

 

Jednotka je vybavena a vycvičena na :

- hašení požárů

- čerpání vody

- odstraňování následků větrných poryvů (spadené stromy, utržené plechy …)

- odchyt obtížného hmyzu (včely, vosy …)

- likvidaci úniku ropných látek (skvrny PHM a olejů)

- poskytnutí základní technické pomoci při dopravních nehodách

- poskytování laické předlékařské první pomoci, vč. AED

 

Povolání jednotky k zásahu může proběhnout :

- cestou KOPIS HZS JmK v Brně (tísňové volání 150 nebo 112)

- sirénou umístěnou na budově ÚMČ

- svolávacím zařízením, které předává zprávu o výjezdu na mobilní telefony členům jednotky

- u zásahů, které „snesou odklad“ je možno povolat jednotku prostřednictvím ÚMČ nebo 

  přímo vyrozuměním některého člena jednotky.

 

 

výcvik útěchovských hasičů dnes a v minulosti

 

 Vyjezdova-jednotka-zarazeni-vycvik-heroltice

Vyjezdova-jednotka-zarazeni-vycvik-historie

Poslední aktualizace:
12.6.2024
© 1999 - 2024  SDH Útěchovwww.hasiciutechov.czinfo@hasiciutechov.czJste 685052 návštěvník.
Tygrik